XI CLASS

B.St 10 Aug

Chemistry 10 Aug

Pol. Science 10 Aug

Economics 11 Aug

English 11 Aug

Maths 13 Aug

Hindi 13 Aug

Biology 14 Aug

Computer Science 14 Aug

Physical Education 14 Aug

Accountancy 17 Aug

History 17 Aug

Physics 17 Aug

B.St 18 Aug

Chemistry 18 Aug

Pol. Science 18 Aug

Economics 19 Aug

English 19 Aug

Maths 20 Aug

Hindi 20 Aug

Biology 21 Aug

Computer Science 21 Aug

Physical Education 21 Aug

Accountancy 24 Aug

History 24 Aug

Physics 24 Aug

B.St 25 Aug

Chemistry 25 Aug

Pol. Science 25 Aug (ENG)           Pol. Science 25 Aug (HINDI)

Economics 26 Aug

English 26 Aug

Maths 27 Aug

Hindi 27 Aug

Computer Science 28 Aug

Biology 28 Aug

Physical Education 28 Aug

History 31 Aug

Physics 31 Aug

B.St 31 Aug

Chemistry 1 Sept

Accounts 1 Sept

Pol. Science 1 Sept (ENG)           Pol. Science 1 Sept (HINDI)

Economics 2 Sept

English 2 Sept

Maths 3 Sept

Hindi 3 Sept

Computer Science 4 Sept

Biology 4 Sept

Physical Education 4 Sept

English 4 Sept

History 7 Sept

Physics 7 Sept

Accounts 7 Sept

B.St 8 Sept

Chemistry 8 Sept

Pol. Science 8 Sept (ENG)           Pol. Science 8 Sept (HINDI)

Economics 9 Sept

English 9 Sept

Maths 10 Sept

Hindi 10 Sept

Computer Science 11 Sept

Biology 11 Sept

Physical Education 11 Sept

History 14 Sept

Physics 14 Sept

Accounts 14 Sept

B.St 15 Sept

Chemistry 15 Sept

Pol. Science 15 Sept (ENG)           Pol. Science 15 Sept (HINDI)

English 16 Sept

Hindi 17 Sept

Maths 17 Sept

Biology 5 Oct

Physical Education 5 Oct

Physics 6 Oct

Accounts 6 Oct

Computer Science 6 Oct

B.St 7 Oct

Chemistry 7 Oct

Pol. Science 7 Oct (ENG)           Pol. Science 7 Oct (HINDI)

Economics 8 Oct

English 8 Oct

Hindi 9 Oct

Biology 12 Oct

Physical Education 12 Oct

Computer Science 12 Oct

Physics 13 Oct

Accounts 13 Oct

B.St 14 Oct

Chemistry 14 Oct

Pol. Science 14 Oct (ENG)           Pol. Science 14 Oct (HINDI)

Economics 15 Oct

English 15 Oct

Hindi 9 Oct

Maths 9 Oct

Biology 19 Oct

Physical Education 19 Oct

Computer Science 19 Oct

Physics 20 Oct

Accounts 20 Oct

B.St 21 Oct

Chemistry 21 Oct

Pol. Science 21 Oct (ENG)           Pol. Science 21 Oct (HINDI)

Economics 22 Oct

English 22 Oct

Hindi 23 Oct

Maths 23 Oct

Biology 26 Oct

Physical Education 26 Oct

Computer Science 26 Oct

Physics 27 Oct

Accounts 27 Oct

B.St 28 Oct

Chemistry 28 Oct

Pol. Science 28 Oct (ENG)           Pol. Science 28 Oct (HINDI)

Economics 29 Oct

English 29 Oct

Hindi 2 Nov

Maths 2 Nov

Biology 3 Nov

Physical Education 3 Nov

Computer Science 3 Nov

Physics 5 Nov

Accounts 5 Nov

B.St 5 Nov

Chemistry 5 Nov

Pol. Science 5 Nov(ENG)           Pol. Science 5 Nov(HINDI)

Economics 6 Nov

English 6 Nov

Hindi 9 Nov

Maths 9 Nov

Biology 10 Nov

Physical Education 10 Nov

Computer Science 10 Nov

Physics 11 Nov

Accounts 11 Nov

B.St 12 Nov

Chemistry 12 Nov

Pol. Science 12 Nov(ENG)           Pol. Science 12 Nov(HINDI)

Economics 13 Nov

English 13 Nov

Hindi 17 Nov

Maths 17 Nov

Biology 17 Nov

Physical Education 17 Nov

Computer Science 17 Nov

Physics 18 Nov

Accounts 18 Nov

B.St 19 Nov

Pol. Science 19 Nov(ENG)           Pol. Science 19 Nov(HINDI)

Physical Education 1 Dec

Physics 2 Dec

Accounts 3 Dec

Pol. Science 3 Dec(ENG)           Pol. Science 3 Dec(HINDI)

Economics 4 Dec

English 4 Dec

Hindi 7 Dec

Maths 7 Dec

Physical Education 8 Dec

Biology 8 Dec

Physics 9 Dec

History 9 Dec

Accounts 9 Dec

B.St 10 Dec

Chemistry 10 Dec

Pol. Science 10 Dec(ENG)           Pol. Science 10 Dec(HINDI)

Economics 11 Dec

English 11 Dec

Hindi 14 Dec

Physical Education 15 Dec

Biology 15 Dec

Computer Science 15 Dec

Physics 16 Dec

History 16 Dec

Accounts 16 Dec

B.St 17 Dec

Chemistry 17 Dec

Pol. Science 17 Dec(ENG)           Pol. Science 17 Dec(HINDI)

Economics 18 Dec

English 18 Dec

Hindi 21 Dec

Maths 21 Dec

Physical Education 22 Dec

Biology 22 Dec

Computer Science 22 Dec

Physics 23 Dec

History 23 Dec

Accounts 23 Dec

B.St 24 Dec

Chemistry 24 Dec

Pol. Science 24 Dec(ENG)           Pol. Science 24 Dec(HINDI)

Economics 28 Dec

English 28 Dec

Hindi 28 Dec

Maths 28 Dec

Biology 29 Dec

Computer Science 29 Dec

Physics 20 Dec

History 30 Dec

Accounts 30 Dec

Physical Education 30 Dec

B.St 31 Dec

Chemistry 31 Dec

Pol. Science 31 Dec(ENG)           Pol. Science 31 Dec(HINDI)

Economics 4 Jan

English 4 Jan

Hindi 4 Jan

Maths 4 Jan

Biology 5 Jan

Computer Science 5 Jan

Physical Education 5 Jan

Physics 6 Jan

History 6 Jan

Accounts 6 Jan

B.St 7 Jan

Chemistry 7 Jan

Pol. Science (ENG)  7 Jan          Pol. Science (HINDI) 7 Jan

Economics 8 Jan

English 8 Jan

Hindi 11 Jan

Maths 11 Jan

Biology 12 Jan

Computer Science 12 Jan

Physical Education 12 Jan

Physics 13 Jan

History 13 Jan

Accounts 13 Jan

B.St 15 Jan

Chemistry 15 Jan

Pol. Science (ENG)  15 Jan          Pol. Science (HINDI) 15 Jan

Economics 15 Jan

English 15 Jan

Hindi 18 Jan

Maths 18 Jan

Biology 19 Jan

Computer Science 19 Jan

Physical Education 19 Jan

Physics 20 Jan

History 20 Jan

Accounts 20 Jan

Pol. Science (ENG)  21 Jan          Pol. Science (HINDI) 21 Jan

Economics 22 Jan

English 22 Jan